Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV

Názov témy
Metafory života v próze prvej polovice 20. storočia
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Prvá polovica 20. storočia sa vyznačovala túžbou po civilizačnom i spoločenskom pokroku, ale zároveň aj sociálnymi krízami, revolúciami a dvoma svetovými vojnami. Ako sa v tomto kontroverznom období „revolúcie poézie“ a „poézie revolúcie“ uplatňovali metafory života aký bol ich kontext, tvorivý potenciál a možný čitateľský dosah? Z teoretického hľadiska sa možno oprieť o aktuálne výskumy tvorivosti metafory v kognitívnej literárnej vede, nezanedbateľné je aj filozofické, estetické, literárnohistorické a recepčné hľadisko.