Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Názov témy
Psychologické zdroje optimálnej adaptácie na prechod do dôchodku
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Prechod z práce do dôchodku môže byť pre mnohých náročná
životná situácia s možným negatívnym dopadom na psychologické
fungovanie človeka. Práca sa zameria na identifikáciu osobnostných,
sociálnych a kognitívnych zdrojov a bariér optimálneho zvládnutia
tejto životnej situácie.