Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Agregácia na zväzoch
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Andrea Zemánková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Zámerom je preskúmať a opísať užitočnosť agregačných funkcií vo vybraných oblastiach matematickej teórie alebo pri ich uplatňovaní v aplikáciách.