Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Využitie LiDARových snímok na mapovanie historických poľnohospodárskych terás
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Lieskovský, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Terasovité políčka boli súčasťou historickej poľnohospodárskej krajiny Slovenska. Veľké množstvo terás zaniklo počas kolektivizácie – boli rozorané alebo zarástli. Laserové skenovanie – LiDAR nám umožňuje preniknúť pod vegetačný kryt a odhaliť tieto terasy. Cieľom dizertačnej práce bude pomocou LiDARu a leteckých snímok zmapovať terasovité políčka na Slovensku ich stav, súčasné využívanie a stupeň zarastenia