Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Využitie LiDARových snímok na mapovanie historických poľnohospodárskych terás
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Lieskovský, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Terasovité políčka boli súčasťou historickej poľnohospodárskej krajiny Slovenska. Veľké množstvo terás zaniklo počas kolektivizácie – boli rozorané alebo zarástli. Laserové skenovanie – LiDAR nám umožňuje preniknúť pod vegetačný kryt a odhaliť tieto terasy. Cieľom dizertačnej práce bude pomocou LiDARu a leteckých snímok zmapovať terasovité políčka na Slovensku ich stav, súčasné využívanie a stupeň zarastenia