Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Fyzikálne zosietené hydrogély na báze monomérov z obnoviteľných zdrojov a ich využitie pre 3D tlač.
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Využitie monomérov z bioobnoviteľných zdrojov pre prípravu polymérov je vysoko aktuálna téma. Predmetom štúdia je príprava a charakterizácia vlastností kopolyméru na báze butyrolaktónu a oxazolínu, ktoré v prítomnosti sieťovadla vytvárajú hydrogél. Trojrozmerná sieť hydrogélu sa vytvorí metódou fyzikálneho sieťovania, ktoré zabezpečí reverzibilný charakter siete, čo je dôležitý parameter pre efektívnu 3D tlač. Ako sieťovadla sa použije dopamín, ktorý je schopný komplexovať rôzne kovy (napr. železo). Dopamín bude do hydrogélu zakomponovaný buď posfunkcionalizáciou alebo priamym naviazaním dopamínového monoméru počas polymerizácie. Mechanické vlastnosti hydrogélov sa otestujú pomocou reologických meraní, pričom materiály s vhodnými vlastnosťami budú študované v aplikáciách pre 3D tlač so zameraním na tkanivové inžinierstvo.