Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Analýza mikroplastov
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Prílišná spotreba plastov a absencia efektívnej recyklácie a likvidácie plastov je nastupujúcim problémom. Mikroplasty sa tvoria z plastového odpadu a pohybujú sa v životnom prostredí. Cieľom je štúdium mikroplastov z hľadiska ich analýzy s presahom na štúdie prenikanie mikroplastov do živých buniek a tkanív a tiež štúdia mikroplastov ako vektorov pre ďalšie mikropolutanty