Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Nanoindentačná analýza modifikovaných polymérnych povrchov
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Mária Omastová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Náplňou práce bude modifikácia polymérnych povrchov ako sú biodegradovateľné polymérne matrice a kompozity pomocou nízkoteplotnej plazmy a chemickými reakciami na povrchu, následné štúdium nanomechanických vlastností a morfológie povrchov. Sledovanie vplyvu orientácie polymérnych materiálov na tvrdosť a elastický modul pružnosti, ktoré sú dôležitými zložkami pri posúdení aplikácie nových typov materiálov v obalovej technike a medicínskych aplikáciách.