Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Štúdium možností funkčnej obnovy poškodených nervových dráh u laboratórneho potkana
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Gálik, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Navrhovaná téma doktorandského štúdia zahŕňa:
- Štúdium mechanizmov a modelov traumatického poškodenia miechy a periférneho nervu.
- Osvojenie si princípov a metód elektrofyziologického snímania.
- Funkčnú diagnostiku stavu poškodených nervových dráh.
- Terapiu založenú na aplikácii, alebo kombinácii metód elektrickej stimulácie, cvičenia a podpornej farmakologickej liečby.