Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Identifikácia markerov nádorovo-asociovaných fibroblastov spojených s vysokým rizikom metastatického rozsevu kolorektálneho karcinómu
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Malígne nádory sú zložené nielen z nádorových buniek, podstatnú časť tvorí aj nádorová stróma (mikroprostredie). U kolorektálneho karcinómu sú najpočetnejšou zložkou strómy fibroblasty asociované s nádorom. Jedná sa o heterogénnu populáciu, ktorá významne ovplyvňuje nádorový fenotyp, odpoveď na liečbu a metastázovanie. Môžu pôsobiť pro-tumorigénne ako aj tumor-supresívne. Cieľ dizertačnej práce: Na modeli fibroblastov asociovaných s nádorom získaných z tkanív pacientov identifikovať znaky asociované s vysokým rizikom metastatického rozsevu kolorektálneho karcinómu.