Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Identifikácia molekulárnych markerov pre skorú identifikáciu karcinómu pankreasu
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Božena Smolková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Slovensko je jednou z krajín s najvyšším výskytom karcinómu pankreasu. Vzhľadom na neexistujúcu liečbu je skorá diagnostika kľúčová pre zlepšenie prežívania pacientov. Vývoj a zavedenie nových modelov, medzi ktoré patria organoidy a xenoimplantáty odvodené z nádorov pacientov, predstavuje významný nástroj pre translačný výskum. Dizertačná práca bude čiastočne realizovaná v rámci projektu NExT, ktorého cieľom je vývoj mikrofluidického čipu pre skorú detekciu neuroendokrinných nádorov pankreasu. Cieľom dizertačnej práce bude identifikácia nových diagnostických markerov. Dôležitou súčasťou bude vývoj vyššie spomenutých predklinických modelov.