Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Cielené zmeny vlastností vírusového glykoproteínu k obnove imunity
Program DŠ
biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Vírusy vyvinuli elegantné mechanizmy ako sa vyhnúť detekcii imunitným systémom. Jednou z hlavných stratégii úniku veľkých DNA vírusov je kódovanie homológnych endogénnych molekúl, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri regulácii imunitnej odpovedi u hostiteľa. Hlavným cieľom práce je podrobne skúmať molekulárne základy imunitného rozpoznávania klinicky významného glykoproteínu kódovaného ľudským cytomegalovírusom. Za týmto účelom plánujeme rekombinantne pripraviť, charakterizovať a stanoviť expresné a purifikačné profily vírusových i ľudských génov, ktoré sú asociované s procesmi cytotoxicity a viroprotektivity v bunke. Štúdium vírusových proteínov nám môže poodhaliť nové imunomodulačné stratégie, ktoré by mohli mať vysoký terapeutický význam.