Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Molekulárne mechanizmy metabolickej aktivácie hnedého tukového tkaniva u človeka
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hnedé tukové tkanivo umožňuje tvorbu tepla u malých cicavcov a podieľa sa na regulácii energetického metabolizmu aj u človeka. Metabolická aktivácia hnedého tuku sa spája s chladom, ale aj s pravidelným cvičením. Cieľom práce bude študovať mechanizmy spojené s metabolickou aktiváciou hnedého tuku, a to na úrovni integrovaného organizmu a tiež pomocou imortalizovaných línií hnedých a bielych tukových buniek. Zameriame sa pritom na endo-/parakrinnú komunikáciu tukového tkaniva s kostrovým svalom.