Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Štúdium interakcií medzi vírusom kliešťovej encefalitídy a kliešťom Ixodes ricinus
Program DŠ
mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Juraj Koči, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Interakcie medzi vírusom kliešťovej encefalitídy (TBEV) a jeho prenášačom kliešťom Ixodes ricinus sú neoddeliteľnou súčasťou cirkulácie vírusu v prírode. Nakoľko sú mechanizmy týchto interakcií málo preskúmané, cieľom dizertačnej práce bude vytvoriť rekombinantné formy vybraných štruktúrnych/neštruktúrnych proteínov TBEV, identifikovať ich väzobných partnerov v tkanivách kliešťov (interaktóm) a na základe interaktómu v kliešťoch charakterizovať replikáciu a prenos TBEV vytvorených reverzne genetickými metódami. Výsledky tejto práce poskytnú nové poznatky o úlohách vírusových faktorov virulencie a ich interagujúcich klieštových faktoroch pri infekcii, diseminácii a prenose TBEV kliešťami.