Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Metabolické zmeny v ľudských bunkách vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy
Program DŠ
mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jana Tomášková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Vírusy aktívne ovplyvňujú metabolizmus hostiteľských buniek, aby si zabezpečili optimálne podmienky pre replikáciu genómu, tvorbu viriónov a pre zlepšenie prežívania infikovaných buniek. Hoci väčšina študovaných vírusov vyvoláva podobné metabolické zmeny v infikovanej bunke, existujú aj jedinečné modifikácie špecifické pre jednotlivé vírusy. Aby sme porozumeli týmto špecifickým zmenám, je dôležité podrobné štúdium jednotlivých druhov vírusov.
Hlavným cieľom dizertačnej práce je identifikovať zmeny v hostiteľských metabolických dráhach vyvolaných infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy (LCMV). Zameriame sa hlavne na zmeny v centrálnom metabolizme uhlíka s dôrazom na metabolizmus lipidov.