Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.

Názov témy
Multi-fyzikálne modelovanie aplikácií supravodičov v magnetoch a energetike
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Enric Pardo, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Hlavnou úlohou tejto dizertačnej práce bude vývoj nových metód multi-fyzikálneho numerického modelovania supravodivých aplikácií v oblasti nízkofrekvenčných elektromagnetických, elektrotermických a elektromechanických vlastností. V rámci nášho kolektívu v súčasnosti pracujeme na riešení niekoľkých medzinárodných a národných projektoch týkajúcich sa vývoja motorov a generátorov pre elektrické a hybridné lietadlá ako aj magnetov s vysokým magnetickým poľom. Úlohou študenta bude ďalej rozvíjať naše vlastné programy pre numerické modelovanie (prípadne vyvinie nové vlastné). Významným predpokladom pre danú tému je znalosť programovacích jazykov ako C++ alebo python, avšak doškolenie v tomto aspekte môže byť súčasťou práce. Výhodou študenta je účasť na medzinárodnej spolupráci v rámci európskeho projektu superEMFL s cieľom navrhnúť supravodivý magnet s najvyšším magnetickým poľom v Európe; ako aj na Európskej výzve (COST CA19108) zameranej na krátke výmenné pobyty a medzinárodnú spoluprácu v oblasti supravodivých energetických aplikácií.