Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV

Názov témy
Kryštálová optika pre vysokorozlišovacie rtg zobrazovacie aplikácie
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Bohumír Zaťko, PhD
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Vysokorozlišovacie rtg zobrazovacie aplikácie v reálnom ako aj v reciprokom priestore si vyžadujú vysokokvalitnú rtg optiku, ktorá efektívne zvyšuje rozlíšenie (priestorové alebo spektrálne) a zároveň prepúšťa dostatočnú intenzitu rtg zväzku. Práca bude zameraná najmä na rtg optiku, ktorá bude schopná bez obrazovej deformácie expandovať alebo fokusovať rtg lúč v jednom až troch rozmeroch. Veľmi dôležitá je najmä kvalita povrchu funkčných plôch, na ktoré rtg lúč dopadá pod veľmi nízkym uhlom. Z toho dôvodu musí byť tvar monochromátora navrhnutý tak, aby boli funkčné plochy dostupné pre moderné dokončovacie operácie, ktoré používame ako je nanoobrábanie a finálne dolešťovanie. Pred samotnou výrobou rtg optického prvku budú potrebné simulácie, návrh tvaru a výber najvhodnejšej varianty pre vybranú aplikáciu. Pre charakterizáciu a vyhodnocovanie kvality aktívnych povrchov optiky (drsnosť, planarita, podpovrchové poškodenie) sa bude používať najmä vysokorozlišovací difraktometer a AFM mikroskop. Testovanie zobrazovacej alebo fokusačnej schopnosti sa bude robiť prevažne na vysokointenzívnych laboratórnych zdrojoch, aj v kombinácii s inými optickými prvkami a priamokonvertujúcimi detektormi na báze Medipix kamery s kremíkovým alebo GaAs čipom, ktoré sa na našom oddelení taktiež vyvíjajú a testujú.