Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Názov témy
Interakcie medzi hubami a podkôrnym hmyzom na boroviciach
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa/-ky
Ing. Marek Barta, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO
Stručná anotácia
Huby prenášané podkôrnym hmyzom (Coleoptera, Scolytinae) nachádzajú v ich chodbičkách vhodné mikroklimatické podmienky pre svoj rast a vývoj. Väčšina druhov podkôrnikov žije v symbiotickom vzťahu najmä s hubami radu Ophiostomatales (Ascomycota), ktoré spôsobujú modré sfarbenie dreva a v niektorých prípadoch aj vážne choroby hostiteľských drevín. Dizertačná práca bude zameraná na výskum druhovej diverzity húb v populáciách podkôrneho hmyzu poškodzujúceho borovicové porasty v oblasti Záhorskej nížiny s osobitným zreteľom na interakcie medzi hubami, podkôrnym hmyzom a hostiteľom. Práca bude pozostávať z terénnej (zber hmyzu a symptomatického rastlinného materiálu) a laboratórnej časti (identifikácia hmyzu; izolácia húb z infikovaného rastlinného pletiva a hmyzu; identifikácia húb na základe morfologických znakov a pomocou molekulárnych analýz; testy patogenity vybraných izolátov húb).