Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Vzťahy v systéme smrek – podkôrny hmyz s využitím hyperspektrálnych a termálnych dát z UAV
Program DŠ
Ekológia lesa
Meno školiteľa/-ky
Ing. Miroslav Blaženec, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lesnícka fakulta TUZVO
Stručná anotácia
Zdravotný stav smrekových porastov priamo súvisí s ich odolnosťou voči náletu podkôrneho hmyzu. Na základe informácií o zdravotnom stave porastov a populácii podkôrneho hmyzu, možno modelovať ďalšie šírenie poškodenia. V rámci navrhovanej témy bude študent v prostredí GIS vyhodnocovať údaje získané zo skenovania lesných porastov hyperspektrálnym a termálnym senzorom nesenými UAV (bezpilotným vrtuľníkom) a bude tvoriť modely vo vzťahu k náletu podkôrneho hmyzu.