Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Kolonializmus v oblasti afrického Sahelu
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Emanuel Beška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Africký Sahel je dnes najchudobnejším a najmenej stabilným regiónom na svete. Štáty ktoré tu existujú sú výsledkom európskeho koloniálneho delenia afrického kontinentu v 19. a 20. storočí. V období kolonializmu tento región prechádzal zásadnou ekonomickou a politickou transformáciou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila vývoj tunajších spoločností. Cieľom dizertačnej práce bude po dohode so školiteľom skúmať vybrané aspekty týchto spoločensko-politických zmien a prispieť tak k lepšiemu porozumeniu aktuálnych problémov tohto regiónu.