Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Arabská periodická tlač na sklonku Osmanskej éry
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Emanuel Beška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Súkromne vydávané arabské noviny začali (okrem niekoľkých výnimiek) v rámci osmanskej Veľkej Sýrie vychádzať až po mladotureckej revolúcii z júla 1908. V nasledujúcom období vzniklo veľké množstvo periodík, z ktorých sa však len časť zachovala. Ide o dosiaľ málo preskúmaný zdroj informácií pre toto kľúčové obdobie. Cieľom dizertačnej práce bude po dohode so školiteľom preskúmať vybrané témy v dobovej tlači v jednom z regiónov Veľkej Sýrie.