Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Arabská periodická tlač na začiatku 20. storočia v oblasti Veľkej Sýrie
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Emanuel Beška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Arabské noviny začali vo väčšine sandžaqov osmanskej Veľkej Sýrie vychádzať až po mladotureckej revolúcii z júla 1908. V nasledujúcom období ukončenom vypuknutím prvej svetovej vojny vzniklo veľké množstvo periodík, z ktorých sa však len časť zachovala. Ide o mimoriadne bohatý, avšak dosiaľ málo preskúmaný zdroj informácií pre toto kľúčové obdobie. Cieľom dizertačnej práce bude po dohode so školiteľom preskúmať vybrané témy publikované v dobovej tlači v jednom z regiónov Veľkej Sýrie.