Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Historická trauma v modernej arabskej literatúre
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Emanuel Beška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Arabský svet prešiel za posledné desaťročia dramatickými zmenami, ktoré odzrkadľujú aj literárne diela arabských spisovateľov. Autori literárnej moderny a postmoderny, ktorí sú poznačení pohnutou situáciou na Blízkom východe, pretavujú svoje skúsenosti do literárnych diel. Téma doktorandskej práce je zameraná na literárnu reflexiu historickej traumy v arabskom svete. Jej cieľom je analyzovať rozličné spôsoby zobrazenia traumatických udalostí (kolonializmus, vojny, ozbrojené konflikty) vo vybraných literárnych dielach arabskej literatúry a preskúmať ich dopad na spoločnosť z individuálneho aj kolektívneho hľadiska.