Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Zápas o turecký národný štát a vznik Tureckej republiky v historickej spisbe
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Gabriel Pirický, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Prechod od multietnického a nábožensky pluralitného Osmanského impéria k národnému štátu moslimských Turkov v historickej spisbe v európskych jazykoch (ideálne vrátane turečtiny). Teoretické ukotvenie problematiky, otázky legitimizácie nového usporiadania, štátnych hraníc a ľubovoľných ďalších aspektov súvisiacich s etablovaním sa nového štátu. Akcentovať je možné popri „vysokej“ historickej reflexii aj problémy každodenného života, parciálne otázky či osudy jednotlivcov. Časové zameranie zhruba na roky v intervale 1910-1930.