Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Teória vládnutia a politická moc v klasických a súčasných islámskych spoločnostiach
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Gabriel Pirický, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Dejiny sociálneho a politického myslenia moslimov ako svojská tradícia. Klasické teórie vládnutia od počiatkov islamu cez vrcholné obdobie za vlády Umajjovcov a Abbásovcov až po diela veľkých učencov ako bol al-Fárábí, al-Máwardí, al-Ghazzálí, Ibn Chaldún, Ibn Tajmíja, Abd al-Wahháb a ďalší. Politická moc a vláda u osmanských Turkov, ktorí priamo zasiahli aj do dejín Slovenska. Súčasné sociálno-politické myslenie v 20. storočí sa môže zamerať na teokratické, sekulárne alebo hybridné koncepcie politickej moci v islamskom svete a to tak v sunnitskom ako aj v ší’itskom prostredí.