Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Využitie organických foriem stopových prvkov vo výžive a ich vplyv na vybrané fyziologické procesy zvierat
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Mikroelementy sú potrebné pre fungovanie základných metabolických procesov a zohrávajú dôležitú úlohu v antioxidačnom obrannom systéme organizmu. Uvádzanie nových organických zlúčenín ako zdroja stopových prvkov do výživy hospodárskych zvierat je jedným z viacerých súčasných trendov pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu. Organicky viazané stopové prvky sa považujú pre organizmus zvierat za biovyužiteľnejšie a lepšie absorbovateľné v porovnaní s tradične používanými anorganickými zdrojmi. Ich využitím by bolo možné znížiť súčasnú spotrebu minerálnych aditív v diétach hospodárskych zvierat. Dizertačná práca bude zameraná na sledovanie biovyužiteľnosti stopových prvkov u hospodárskych zvierat (ovce, hydina) hodnotením ich absorpcie a tkanivovej depozície, ako aj stanovením aktivity metaloenzýmov a obsahu metaloproteínov v tkanivách zvierat. Zároveň sa bude sledovať antioxidačná odpoveď zvierat na príjem rôznych foriem stopových prvkov (zinok, selén) a taktiež sa bude hodnotiť aj kvalita produktov živočíšneho pôvodu.