Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
MMedSc Eliyahu Dremencov, DrSc
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Na patofyziológii vzniku viacerých mozgových porúch sa významnou mierou podieľa poškodené spojenie medzi rôznymi oblasťami mozgu. Napríklad, nedostatočná funkcia osi cortex- habenula-ventral pallidum by mohla byť zodpovedná za vznik mánie a depresie. Inteligentná hĺbková stimulácia mozgu („smart deep brain stimulation“ - SDBS) skombinovaná s detegovaním neuronálnej aktivity v špecifickej oblasti mozgu (napr. kortex) v reálnom čase a súčasnou stimuláciou iných oblastí mozgu (napr. ventral pallidum) by mohla predstavovať inovatívny spôsob liečby týchto mozgových porúch. PhD študent bude skúmať efekt SDBS na laboratórnych zvieratách so zameraním na neurofyziologické, neurochemické a behaviorálne aspekty.