Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Počítačové modelovanie požiaru vegetácie v prírodnom prostredí
Program DŠ
Informatika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Glasa, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Prijímajúce školy (ďalšie možnosti):
- Fakulta informatiky a informačných technológií STU (program: Aplikovaná informatika)
- Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (program: Informatika)

Konzultant-špecialista: Ing. Lukáš Valášek, PhD.

  Počítačové modelovanie požiaru v prírodnom prostredí predstavuje komplexný interdisciplinárny problém. V súčasnosti už existujú programové systémy schopné modelovať šírenie požiaru vegetácie a zahrnúť do výpočtu širokú škálu fyzikálnych procesov súvisiacich s požiarom.
Cieľom výskumu je oboznámiť sa s princípmi a modelmi použitými na modelovanie požiaru vegetácie v programovom systéme FDS (Fire Dynamics Simulator) a otestovať a overiť vybrané časti systému pri modelovaní reálneho požiaru v prírodnom prostredí. Súčasťou výskumu bude aj spracovanie experimentálnych dát získaných počas požiarnych experimentov v prírodnom prostredí a ich využitie na overenie spoľahlivosti systému. Očakávajú sa nové výsledky a skúsenosti tiež v oblasti efektívnej realizácie počítačovej simulácie požiaru vegetácie. Výpočty sa budú realizovať na HPC infraštruktúre v SAV.
Kľúčové slová: počítačové modelovanie, požiar vegetácie, FDS, šírenie požiaru, účinky požiaru, HPC
viac info
pre rok 2021/2022