Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Počítačové modelovanie požiaru v prírodnom prostredí
Program DŠ
Informatika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Glasa, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Prijímajúce školy (ďalšie možnosti):
- Fakulta informatiky a informačných technológií STU (program: Aplikovaná informatika)
- Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (program: Informatika)

Konzultant-špecialista: Ing. Lukáš Valášek, PhD.

  Počítačové modelovanie požiaru v prírodnom prostredí predstavuje komplexný interdisciplinárny problém. V súčasnosti už existujú programové systémy schopné modelovať šírenie požiaru vegetácie a zahrnúť do výpočtu širokú škálu fyzikálnych procesov súvisiacich s požiarom. Cieľom výskumu je oboznámiť sa s princípmi a modelmi použitými na modelovanie požiaru vegetácie v programovom systéme FDS a otestovať a overiť vybrané časti systému pri modelovaní reálneho požiaru v prírodnom prostredí. Súčasťou výskumu bude aj spracovanie experimentálnych dát získaných počas požiarnych experimentov v prírodnom prostredí a ich využitie na overenie výsledkov počítačovej simulácie. Očakáva sa tiež získanie nových výsledkov a skúsenosti v oblasti efektívnej realizácie počítačovej simulácie na výkonnej počítačovej infraštruktúre v SAV.

Kľúčové slová: počítačové modelovanie, požiar vegetácie, FDS, šírenie požiaru, paralený výpočet, HPC

viac info
pre rok 2022/2023