Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Well-being a safety v inteligentných human-cyber-physical systémoch
Program DŠ
Informatika / Robotika a kybernetika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ivana Budinská, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Prijímajúca škola (ďalšia možnosť):
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (program: Robotika a kybernetika)

  Téma je zameraná na štúdium vplyvu kyberneticko-fyzických systémov (CPS) na bezpečnosť, zdravie a prospech (well being and safety) obyvateľstva. CPS sú komplexné systémy v ktorých fyzické (mechatronické, mechanické) zložky systému monitorované a riadené prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT). Takéto systémy môžu byť napr. smart-grid, autonómne vozidlá a skupiny autonómnych vozidiel, zariadenia pre telemedicínu, inteligentné budovy a pod. Práca bude zameraná na detekciu anomálií v správaní vybraného typu CPS pomocou algoritmov strojového učenia a dolovania dát.
viac info
pre rok 2022/2023