Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Epidemiológia vody/odpadovej vody: vývoj spoľahlivých molekulárno-biologických detekčných metód pre dohľad nad ohniskami epidémií.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
Dr. Domenico Pangallo, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Monitorovanie environmentálnych mikroorganizmov a vírusov môže byť vhodným riešením, ako čeliť ďalším pandémiám. Na vyhodnotenie zdravotného stavu našich miest sú potrebné systémy na včasnú detekciu pomocou vzoriek získaných z odpadových vôd a vodného prostredia. Tieto systémy môžu byť založené na spoľahlivých a rýchlych molekulárnych prístupoch (metódy založené na PCR), ktoré umožňujú prijať rýchle rozhodnutia proti šíreniu nebezpečných ohnísk. V našej študii budú tieto molekulárne systémy zamerané na baktérie rezistentné voči antibiotikám a SARS-CoV-2.