Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Biodeteriorácia kultúrneho dedičstva: diagnostika mikrobioty a ochrana historických objektov.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Lucia Kraková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom tohto štúdia bude preskúmať mikrobiálne komunity zodpovedné za biodeterioráciu historicky a umeleckých diel, uchovaných a vystavených či už vo vonkajšom alebo vo vnútornom prostredí, kombináciou kultivačne závislých a nezávislých prístupov.