Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium ľudského črevného mikrobiómu súvisiaceho s kolorektálnym karcinómom.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Andrea Puškárová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium je významné aj svojím zameraním na využitie molekulárno-biologických metód vo výskume črevného mikrobiómu pacientov s kolorektálnym karcinómom. Bude využívať moderné molekulárno-biologické metódy, ktoré sa vo svete na tento druh výskumu používajú. Týmito metódami bude súčasne možné detegovať nekultivovateľné bakteriálne druhy, ktoré nie je možné zachytiť klasickými mikrobiologickými postupmi. Výsledky získané riešením štúdia by boli prínosom aj pre svetový výskum v oblasti výskumu a lepšej prevencie kolorektálnych karcinómov ako aj pre poznanie bakteriálnej biodiverzity v špecifickom prostredí.