Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Epidemiológia vody/odpadovej vody: vývoj spoľahlivých molekulárno-biologických detekčných metód pre dohľad nad ohniskami epidémií.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Andrea Puškárová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Na vyhodnotenie zdravotného stavu našich miest sú potrebné systémy na včasnú detekciu pomocou vzoriek získaných z odpadových vôd a vodného prostredia. Hlavným zámerom tejto témy je využitie molekulárnych detekčných metód na monitoring znečistenia odpadových vôd a kanalizácií, s upriamením pozornosti na multirezistentné baktérie. Efektivita detekcie je založená hlavne na extrakcii nukleových kyselín – ako DNA, tak aj RNA a následnej identifikácii mikroorganizmov na základe qPCR (Real-Time PCR) a aj sekvenovania novej generácie.