Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Mikrobiálna kolonizácia mikroplastov rozšírených v životnom prostredí.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Mária Bučková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Povrchy mikroplastov môžu byť pokryté heterogénnymi mikroorganizmami, ktoré môžu vytvárať zložité biofilmy. Takéto biofilmy môžu tvoriť aj patogénne alebo potenciálne patogénne baktérie (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, rody Salmonella, Pseudomonas spp., Vibrio spp., Enterococcus spp., Aeromonas spp., atď.). Mikroorganizmy môžu rýchlo kolonizovať povrch mikroplastov, medzi týmito mikroorganizmami sú prítomné obzvlášť odolné a nebezpečné skupiny baktérií. Chceli by sme preskúmať prítomnosť tohto typu mikroorganizmov na mikroplastoch získaných zo vzoriek životného prostredia, ako sú odpadové vody, sladké vody a pôda.