Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Enzýmové antioxidanty z génových rodín peroxidáz na biotechnologické využitie.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Marcel Zámocký, PhD., DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Zabezpečiť heterológnu expresiu vybraných enzýmových antioxidantov a skúmať ich evolúciu, štruktúru a funkciu