Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV

Názov témy
Enzýmové antioxidanty z génových rodín peroxidáz na biotechnologické využitie.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Zabezpečiť heterológnu expresiu vybraných enzýmových antioxidantov a skúmať ich evolúciu, štruktúru a funkciu