Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Molekulárna evolúcia, sekvenčná analýza, expresia a produkcia enzýmových antioxidantov s perspektívnym využitím.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia, Genetika, Biochémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Študovať molekulárnu evolúciu rôznych génových rodín enzýmových antioxidantov a selektovať z nich vhodých kandidátov pre regulovanú heterológnu expresiu a produkciu za účelom uplatnenia v perspektívnych aplikáciách.