Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Covid-19 a dlhý covid na molekulárnej úrovni - biomarkery, nástroje a ciele pre diagnostiku a terapiu
Program DŠ
Molekulárna biológia, Genetika, Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Vladimír Leksa, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
V našom laboratóriu študujeme funkcie bunkových receptorov, ich zodpovedajúcich ligandov a signalizačných molekúl a súvisiace molekulárne mechanizmy.  Sústredíme sa najmä na molekuly nevyhnutné pre transport proteínov, proteolýzu, migráciu, prenos signálu cez membránu, či endocytóze. Naším cieľom je odhaliť, akú špecifickú úlohu zohrávajú pri imunitných odpovediach v zdraví, ale aj v rôznych chorobách.