Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Odhaľovanie nových molekulárnych interakcií v imunitných odpovediach so zameraním na covid-19
Program DŠ
Molekulárna biológia, Genetika, Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Vladimír Leksa, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
V našom laboratóriu študujeme vzťahy bunkových receptorov a ich zodpovedajúcich ligandov a signalizačných molekúl a ich funkcie pre správne nastavenie imunity. Sústredíme sa najmä na molekuly nevyhnutné pre transport proteínov, tzv. prenášače. Naše doterajšie výsledky výrazne poukazujú na úlohu pre Manóza 6-fosfátový receptor (CD222) v regulácii rozličných bunkových odpovedí, a to nielen imunitných buniek, napríklad proteolýzy, migrácie, prenosu signálu cez membránu, či endocytóze. Naším cieľom je odhaliť, akú špecifickú úlohu zohráva tento endozómový prenášač proteínov, a transport proteínov vôbec, pri imunitných odpovediach v zdraví, ale aj v rôznych chorobách.