Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium replikácie bakteriofágov a  vybraných fágových replikačných proteínov.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia, Biochémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Gabriela Bukovská, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium replikačného mechanizmu bakteriofágov BFK20 a phiBP a charakterizácia vybraných replikačných proteínov, ktoré sa zúčastňujú na procese replikácie fágovej DNA.