Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Regulácia bunkového delenia počas sporulácie Bacillus subtilis
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia, Genetika, Biochémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Pravdepodobne jedna z najdôležitejších otázok bunkového delenia Bacillus subtilis sa týka mechanizmu, ktorý zabezpečuje správne umiestnenie deliaceho septa; v strede bunky počas vegetatívneho delenia a bližšie k jednému pólu počas sporulácie. Vo všeobecnosti, baktérie sa delia procesom binárneho delenia, počas ktorého sa deliace septum vytvára presne v strede bunky. Aký mechanizmus určuje presné umiestnenie asymetrického septa počas sporulácie B. subtilis nie je jasné vôbec. Otázky, týkajúce sa regulácie umiestnenie sporulačného septa sú základom témy PhD štúdia.