Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Molekulárne mechanizmy sporulácie u Bacillus subtilis a ich biotechnologické využitie
Program DŠ
Genetika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium mechanizmov tvorby asymetrickej deliacej prepážky a komunikácie medzi materskou bunkou a prespórou. Využitie spórových obalových proteínov pre rôzne biotechnologické aplikácie.