Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Rámcovanie medziskupinových vzťahov v politickom diskurze: dôsledky pre sociálnu identitu a kolektívne správanie
Program DŠ
sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Cieľom diplomovej práce je preskúmať úlohu rámca medziskupinových vzťahov v politickom diskurze pri formovaní sociálnej identity a kolektívneho správania občanov (medziskupinová solidarita, kolektívne konanie, rešpektovanie pandemických opatrení atď.). Diplomová práca sa zameria najmä na úlohu diskurzu politických vodcov v čase veľkých spoločenských zmien / kríz (utečenecká kríza, pandémie koronavírusu, zmena podnebia atď.). Táto práca bude na preskúmanie týchto problémov využívať prieskumný kvalitatívny návrh alebo návrh zmiešaných metód a bude primárne informovaná modelom vodcovstva v identite (Haslam, Reicher & Platow, 2020). Tento model tvrdí, že schopnosť vedúcich mobilizovať občanov je založená na ich schopnosti zastupovať a presadzovať spoločné záujmy členov skupiny a vytvárať a vnášať zmysel pre spoločnú sociálnu identitu.