Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
In/konzistencia a in/kongruencia sexuálnych skriptov pri hľadaní produktívnej hranice medzi chceným a nechceným v sexe.
Program DŠ
sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Výskumný projekt nadväzuje na zistenia o konštruovaní hranice medzi chceným a nechceným a nechceným v sexe (Bianchi, Fúsková, 2018), z ktorých vyplynula potreba preskúmania dvoch kľúčových fenoménov: (1) inkonzistenice rôznych sexuálnych skriptov (William Simon), ktoré operujú a často súperia v rámci jedného jednotlivca a (2) inkongruencie sexuálnych skriptov interagujúcich sexuálnych aktérov.