Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Manánolytické acetylesterázy
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Galaktoglukomanán je najrozšírenejšou hemicelulózou mäkkých drevín a druhou najrozšírenejšou hemicelulózou tvrdých drevín. K heterogenite tohto polysacharidu prispieva aj acetylácia jeho hlavného reťazca, ktorá výrazne sťažuje jeho enzýmovú depolymerizáciu. Napriek týmto poznatkom sa o acetylmanánesterázach nevie takmer vôbec nič, lebo izolovaných ich bolo len niekoľko a ani tie, ktoré boli izolované, neboli hlbšie charakterizované. Táto téma nepochybne prinesie úplne nové poznatky, ktoré určite prispejú nielen k lepšej charakterizácii ostatných manánolytických enzýmov, ale aj k ich širšiemu praktickému využitiu.
Ciele: 1. Štúdium substrátovej a pozičnej špecificity rôznych hemicelulolytických i nehemicelulolytických zcetylesteráz na acetylovaných manánoch; 2. Vyhľadávanie nových enzýmov deesterifikujúcich rastlinné manány; 3. Objasnenie ich úlohy v rozklade týchto hemicelulóz, predovšetkým s ohľadom na spoluprácu s ďalšími manánolytickými enzýmami