Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha pomocných xylánolytických enzýmov v rozklade hemicelulózy
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
1. Objasniť príčinu štruktúrnej rozmanitosti mnohých pomocných xylánolytických enzýmov – beta-xylozidáz, alfa-L-arabinofuranozidáz, alfa-glukuronidáz a acetylxylánesteráz; 2. Výskum substrátovej špecificity rôznych pomocných xylánolytických enzýmov; 3. Objasnenie vzťahu medzi štruktúrou týchto enzýmov, ich substrátovou špecificitou a biologickou funkciou