Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Hemicelulózy sú druhým najviac zastúpeným zdrojom organicky viazaného uhlíka na Zemi. Kvôli svojej zložitosti je na ich rozklad na monosacharidové stavebné jednotky potrebné široké spektrum enzýmov. Jedným z najúčinnejších producentov týchto enzýmov je drevokazná huba Schizophyllum commune. Napriek tomu, že niekoľko enzýmov produkovaných touto bielou drevokaznou hubou bolo izolovaných a ocharakterizovaných, nedávno osekvenovaný genóm tejto huby odhalil omnoho väčšiu mnohorakosť domnelých enzýmov katabolizmu hemicelulóz. Vyhľadávanie v genóme so zámerom identifikovať domnelé nové enzýmy, ich izolácia a charakterizácia ako aj lepšie porozumenie spolupráci medzi týmito novými a v súčasnosti už známymi enzýmami prispeje k nášmu úsiliu o účinné a ekologicky šetrné využitie tohto každoročne sa obnovujúceho zdroja uhlíka.