Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Ing. Marek Bučko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Vývoj imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze viabilných rekombinantných mikroorganizmov pre zvýšenie produktivity prekurzorov na syntézu bioaktívnych látok a potenciálnych liečiv. Bude využitá kaskáda redoxných enzýmov koexprimovaných v baktériách a tiež rekombinantné bunky s naprodukovanými enzýmami Baeyer-Villigerovými monooxygenázami. Bunky budú stabilizované imobilizáciou v polyelektrolytových časticiach a kapsuliach a charakterizované s využitím unikátnych techník v spolupráci so špičkovými domácimi a zahraničnými pracoviskami.