Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj a aplikácia moderných metód pre detekciu glykánových biomarkerov
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
PhD projekt bude zameraný na výskum, vývoj a konštrukciu biočipov a biosenzorov pre analýzu glykánových biomarkerov v súvislosti s ochoreniami (ako napr. rakovina, tehotenská cukrovka, neurovývojové ochorenia) a biotechnologickými aplikáciami (terapeutické proteíny, regeneratívna medicína). Využívať sa budú moderné bioanalytické prístupy a techniky ako napríklad microarray biočipy, biosenzory a hmotnostná spektrometria.