Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Multiškálové metódy na štúdium štruktúry a dynamiky proteínov
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Vladimír Sládek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Rozvoj pokročilých metód na analýzu štruktúry proteínov a proteínových komplexov/klastrov založených na tzv. protein residue network (PRN) modeloch. Úlohou doktoranda bude pokúsiť sa nadviazať na výsledky dosiahnuté na našom pracovisku s cieľom ich
rozšírenia na dynamické systémy.