Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Biomarkery tehotenskej cukrovky
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Identifikácia potencionálnych biomarkerov tehotenskej cukrovky, a to najmä proteínových, glykoproteínových a glykánových, umožňujúcich včasnú diagnostiku a prognózu. Výskum a vývoj bioanalytických metód pre ich sledovanie ako napríklad proteínová, glykoproteínová a lektínová microarray, a hmotnostná spektrometria. Zhodnotenie aplikovateľnosti v diagnostike.