Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Imobilizované rekombinantné celobunkové biokatalyzátory pre produkciu chemických špecialít pomocou kaskádových reakcií
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Ing. Marek Bučko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je vývoj imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze viabilných rekombinantných mikroorganizmov pre zvýšenie produktivity prekurzorov na syntézu bioaktívnych látok a potenciálnych liečiv. Bude využitá kaskáda redoxných enzýmov koexprimovaných v baktériách a tiež rekombinantné bunky s naprodukovanými enzýmami Baeyer-Villigerovými monooxygenázami. Bunky budú stabilizované imobilizáciou v polyelektrolytových časticiach a kapsuliach a charakterizované s využitím unikátnych techník v spolupráci so špičkovými pracoviskami.