Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Rastlinné hemicelulózy sú najhojnejším každoročne sa obnovujúcim zdrojom uhlíka. Ich rozklad v prírode je sprostredkovaný enzýmami. Vzhľadom na heterogénnu povahu týchto polysacharidov je na ich úplný rozklad na základné stavebné jednotky potrebná veľmi široká paleta enzýmov, z ktorých mnohé doteraz zostávajú neobjavené. Hľadanie nových hemicelulolytických enzýmov ako aj štúdium katalytických vlastností už známych enzýmov s cieľom ich biotechnologického uplatnenia bude predmetom doktorandského štúdia.