Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Rastlinné hemicelulózy sú najhojnejším každoročne sa obnovujúcim zdrojom uhlíka. Ich rozklad v prírode je sprostredkovaný enzýmami. Vzhľadom na heterogénnu povahu týchto polysacharidov je na ich úplný rozklad na základné stavebné jednotky potrebná veľmi široká paleta enzýmov, z ktorých mnohé doteraz zostávajú neobjavené. Hľadanie nových hemicelulolytických enzýmov ako aj štúdium katalytických vlastností už známych enzýmov s cieľom ich biotechnologického uplatnenia bude predmetom doktorandského štúdia.
Ciele: 1. Vyhľadávanie nových, doteraz neznámych enzýmov podieľajúcich sa na rozklade bunkových stien rastlín; 2. Podrobné štúdium katalytických vlastností už známych, ale nedostatočne charakterizovaných enzýmov rozpadu rastlinných bunkových stien; 3. Objasnenie vzťahu medzi katalytickými vlastnosťami týchto enzýmov a ich úlohou v enzýmovom rozklade lignocelulózových materiálov