Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Analýza mikroplastovej záťaže na retenčné a infiltračné charakteristiky pôd
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor Stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Peter Šurda, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Pôda je vystavená sérii degradačných procesov a jedným z nich je kontaminácia mikroplastami. Mikroplasty (plasty <5 mm, vrátane nanoplastov, ktoré majú <0,1 μm) pochádzajú z fragmentácie veľkého plastového odpadu alebo z priamej emisie do prostredia. Mikroskopické zvyšky plastov v pôde už roky vyvolávajú obavy, pričom výskumu ich vplyvu na pôdu a rastliny nie je v súčasnosti venovaná dostatočná pozornosť.
Cieľom dizertačnej práce bude analýza mikroplastovej záťaže na retenčné a infiltračné charakteristiky, ako aj charakteristiky vodoodpudivosti pôdy a následne ich vplyv na vegetáciu.