Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Kvantifikácia zmeny hydrofyzikálnych charakteristík ťažkých pôd vplyvom mikroplastov.
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor Stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Branislav Kandra, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Medzi aktuálne problémy súčasnosti patrí celosvetová kontaminácia prírodného prostredia mikroplastami. Ročne sa vo svete vyprodukuje odhadom viac ako 350 miliónov ton rôznych druhov polymérov, ktorých rozpadom vnikajú častice rôznej veľkosti a tvarov. Mikroplasty sú čiastočky rádovo v mikrometroch, ktoré dokážu rôznym spôsobom kontaminovať organizmy a životné prostredie vrátane pôdy. Obsah mikroplastov v pôde ovplyvňuje jej fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti. V rámci dizertačnej práce bude skúmaný vplyv mikroplastov na hydrofyzikálne vlastnosti pôd. Výskum sa uskutoční v ťažkých pôdach reprezentujúcich Východoslovenskú nížinu. Týmto spôsobom bude možné kvantifikovať veľkosť vplyvu rôznej koncentrácie mikroplastov na hydrofyzikálne charakteristiky vo vybraných variantoch pôd.