Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Príprava keramických anód pre sodíkové batérie
Program DŠ
anorganická chémia
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Vývoj nových keramických anód na báze SiC/C s kontrolovanou pórovitosťou, ktoré budú slúžiť ako matrica na nanášanie sodíka. SiC/C anódy budú pripravené z polymérnych prekurzorov ich zosieťovaním, pyrolýzou a spekaním. Keramické anódy budú mať hirearchiálnu pórovitosť s definovaným tvarom, veľkosťou a distribúciou pórov. Pórovitá keramická matrica umožní efektívnu depozíciu Na a účinné spojenie anódy s elektrolytom.